PRIHLÁSENIE
MENO
HESLO
NOVINKY
Novinky v Správe systémov

Partner spoločnosti VMware, virtualizácia serverových operačných systémov na všetkých úrovniach, distribúcia NOD Antivirus produktov pre pracovné stanice aj servre.

10. 10. 2006

Príprava spolupráce s Dokumenta, a.s. pri distribúcii a implementácii systému pre správu dokumentácie ADMIS®-RegIS na západnom Slovensku

31. 8. 2006

Nová verzia interného servisného systému. Informácia o stave úloh priamo klientovi na servisný email.

23. 8. 2007

Zmena, prihlasovanie do interného servisného systému z titulky www.tsl.sk.

01. 8. 2007

HOTLINE:0949 323124

3.11 2006

Prvé úspešné nasadenie voľnej verzie VMware Server 1.00 s Mandriva Linux host pod terminálové prostredie MS Windows SBS Server 2003TSL.SK s.r.o.

Spoločnosť TSL.SK s.r.o. bola založená v roku 2006 ako pokračovateľ aktivít spoločnosti TSL elektronic, za účelom poskytovania servisných služieb v malých, stredných ale i velkých firmách a výrobných podnikoch. Naším hlavným cieľom je predchádzanie poruchám a včasná (preventívna) údržba. Veľký dôraz kladieme na bezpečnosť uložených a prenášaných údajov.

Forma spolupráce je na základe zmluvy a platená formou paušálneho mesačného poplatku, v ktorom je zahrnutý balík služieb ako hotline, prístup do servisného informačného systému , predplatené mesačné hodiny a výjazdy, poraďenstvo atď.